ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) , เจ้าหน้าที่การเงิน,กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก, พยาบาวิชาชีพ, นักรังสีเทคนิค,พนักงานผู้ช่วยพยาบาล, ธุรการ, เจ้าหน้าที่ช่าง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่แม่บ้าน, เจ้าหน้าที่เวรเปล ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    16/09/2557
 • อ่าน   1955
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294