ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลารับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่
 •     ขยายเวลารับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชีย
 • วันที่ประกาศ   02/10/2557
 • หมดเขต    //2557
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294