ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
 •     โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาล 1-3, ประถมปีที่ 1 และมัธยาศึกษาปีที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-8/069
 • หน่วยงาน    โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/10/2557
 • หมดเขต    27/11/2557
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294