ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2228
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2557
 • หมดเขต    14/11/2557
 • อ่าน   1426
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294