ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท รอบที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามได้ที่ 02-441-41250ต่อ 112
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   04/11/2557
 • หมดเขต    //2557
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294