ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 •     ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-1262
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2557
 • หมดเขต    12/11/2557
 • อ่าน   601
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294