ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรโยธา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารบุคคลและเปยแพร่ ฝ่ายธุรการ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-3065
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    03/12/2557
 • อ่าน   1111
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294