ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาลัยวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด 1 อัตรา
 •     คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาลัยวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 053-942105
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294