ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอยืนใบสมัครด้วยตนเอง ห้องฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 หรือติดต่อสอบได้ที่ 0-5324-0486 ตั้งแต่วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 ต. วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2558
 • หมดเขต    20/02/2558
 • อ่าน   451
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294