ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้วอ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่งผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้วอ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-112181
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้วอ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    20/02/2558
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294