ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการและมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-875470-2
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294