ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์และทางเว็ปไซต์ http://region3.prd.go.th/2011/หัวข้อ ประกาศ
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294