ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ให้มารายงานตัว หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 232-237
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   1030
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294