ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนจำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5331-7543-4 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2558
 • หมดเขต    13/03/2558
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294