ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27 กุมภาพันธ์ 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5311 2694 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2558
 • หมดเขต    27/02/2558
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294