ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียน
 •     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวเช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ตั้งแต่ขั้นการรับสมัครและเข้าเรียนจนจบการศึกษา นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่บัดนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 038 716247-9 ต่อ 6101-4;6308
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
 • วันที่ประกาศ   25/02/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294