ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานนำชม ภาษาจีน 1 อัตรา,พนักงานนำชม ภาษษอังกฤษ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้าชม 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยกรบุคคลและเผยแพร่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-223065,219915 ต่อ 104,081-2877695
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/02/2558
 • หมดเขต    10/04/2558
 • อ่าน   1513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294