ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
 •     โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต(วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4272-5033,08-4028-0209
 • หน่วยงาน    โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • วันที่ประกาศ   02/03/2558
 • หมดเขต    17/07/2558
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294