ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่มีคนลาออก
 •     โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่มีคนลาออก,ผู้จัดการฝ่ายขาย(กรุงเทพ),ผู้ช่วยผู้จัดการแม่บ้าน,พนักงานต้อนรับส่วนหน้า,พนักงานเสริฟ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-225500 ต่อ 8201
 • หน่วยงาน    โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294