ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อนประจำปี 2558
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรพิเศษภาคฤดูร้อนประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-1592,0-5322-1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2558
 • หมดเขต    31/03/2558
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294