ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
 •     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ ระดับปริญญเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ จำนวน 5 คน ,ระดับปริญญโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จำนวน 30 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942405-6
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว
 • วันที่ประกาศ   18/03/2558
 • หมดเขต    03/04/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294