ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5322 1493,0 5341 6203
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    26/03/2558
 • อ่าน   618
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294