ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประมูลการจ้างเหมาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-372-432
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    26/03/2558
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294