ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(ส่วนที่เหลือ) ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(ส่วนที่เหลือ) ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ พัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-423361 ถึง 2 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    31/03/2558
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294