ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ,โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.,โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด,โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และถนน คสล.,โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5330-1597
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    31/03/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294