ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053 446548-49 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    02/04/2558
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294