ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขอเปลี่ยนแปลงการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง เชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ การเสนอราคา การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และอื่นๆตามเอกสารที่ข้อ 4 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถาม 0-5388-4894
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294