ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จัดซื้อคุรุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ จัดซื้อคุรุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก,เครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าสมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ การคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    27/03/2558
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294