ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ,โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมราวกันตกและถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนายมูล ใจเป็ง หมู่ 1 , โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมราวกันตกและถนน คสล. หมู่3 บ้านก๊ะใต้,โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ,โครงการปรับปรุงผิวถนน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5304-2223-4ต่อ 12,14
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    01/04/2558
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294