ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ,ตัวกรองแยกพลาสมาจากเลือด Plasmaflo 05 จำนวน 120 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-94 5280-1
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2558
 • หมดเขต    30/03/2558
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294