ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ม.1) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-53283561-2 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/03/2558
 • หมดเขต    30/04/2558
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294