ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งจองวัตถุมงคลและขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีมหาพุธาภิเษก พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งจองวัตถุมงคลและขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีมหาพุธาภิเษก พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-948049,053-948002,053-948012
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/03/2558
 • หมดเขต    06/04/2558
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294