ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5312-1167 ต่อ 33
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2558
 • หมดเขต    16/04/2558
 • อ่าน   608
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294