ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ งานพัสดุจำนวน 1 อัตรา
 •     วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่ งานพัสดุจำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อได้ที่ 053-952014
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   30/04/2558
 • หมดเขต    10/05/2558
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294