ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 154
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 154 จำวน 50 วิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-1592,0-5322-1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2558
 • หมดเขต    15/05/2558
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294