ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา
 •     คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานสังกัดคณบริหารธุรกิจผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไปคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-2105
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชัยงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/05/2558
 • หมดเขต    15/05/2558
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294