ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-949070 , 053-945038
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2558
 • หมดเขต    20/05/2558
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294