ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตราและประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ขั้น 2 และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-998333 ต่อ 232-237
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    12/06/2558
 • อ่าน   1071
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294