ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • กำหนดจัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2558 จึงของดให้บริการผู้ป่วย
 •     คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2558 จึงของดให้บริการผู้ป่วย มีกำหนด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 (ประกาศ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5394-4409
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294