ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-998333 ต่อ 232-237
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2558
 • หมดเขต    30/06/2558
 • อ่าน   1086
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294