ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5328-3734 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    29/07/2558
 • อ่าน   1103
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294