ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)
 •     หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครพลอาสาสมัคร(ชาย)ได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-15 กันยายน 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครพลอาสาสมัคร(หญิง)ได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-16 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-456 9452,02- 356 0893
 • หน่วยงาน    กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร สำนักราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    16/09/2558
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294