ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รวม 2 ตำแหน่ง
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รวม 2 ตำแหน่ง,ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานธุรการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053 245361-2 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   964
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294