ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาล
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาล มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามคำสั่งศาล ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053 112 500 ต่อ105,337
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/07/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294