ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ดังนี้ 1.ผู้ประสานงานต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา 2.เลขานุการบริษัท 1 อัตรา 3.เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 1 อัตรา 4.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 อัตรา 5.พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา 6.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน 8 อัตรา 7.ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน 1 อัตรา 8.เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา 9.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 10.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา 11.เจ้าหน้าที่ซักรีด 1 อัตรา 12.ช่างเย็บผ้า 1 อัตรา 13.เภสัชกร 1 อัตรา 14.นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา 15.เจ้าหน้าที่เวรเปล 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-801999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/07/2558
 • หมดเขต    31/07/2558
 • อ่าน   1333
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294