ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครกองหนุนจากทุกเหล่าและบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ(พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
 •     ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีความประสงค์ รับสมัครกองหนุนจากทุกเหล่าและบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ(พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ 1. พลอาสาสมัคร(ชาย) สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-14 กันยายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2.พลอาสาสมัคร(หญิง) สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-16 กันยายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2456 9452 , 0 2356 0893
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2558
 • หมดเขต    16/09/2558
 • อ่าน   667
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294