ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมหลายตำแหน่ง
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักการเงินการบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง 2.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปสำนักงาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง 4.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง 5.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่10-15 กรกฎาคม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-112271-3
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2558
 • หมดเขต    15/07/2558
 • อ่าน   763
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294