ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู็จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู็จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่งผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-963200,423052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ถ.เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2558
 • หมดเขต    05/08/2558
 • อ่าน   842
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294