ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 8-14 กรฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนัประชาสัมพันธ์เขต.3 และทางเว็ปไซต์ http://region3.prd.go.th/2011/หัวข้อ"ประกาศ"
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/07/2558
 • หมดเขต    21/07/2558
 • อ่าน   473
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294