ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน
 •     สำนักงาน ก.พ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็ปไซต์ของสำนักงาน ก.พ ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย"ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ 0 2547 1911
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ
 • วันที่ประกาศ   17/07/2558
 • หมดเขต    17/08/2558
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294